20 maja 2018 r. Mamy godzinę 23:24.

Strona główna

Informacja o naszej parafii
W trakcie remontu...
3 kwietnia 2018 roku rozpoczęły się prace remontowe przy wymianie posadzki w naszym kościele. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w tych pracach. Strażakom za pomoc w wynoszeniu ławek z kościoła ale także w przygotowaniu do mszy św., które były sprawowane w tym czasie przed kościołem.
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
31 marca 2018 r. w podniosłym nastroju rozpoczęliśmy celebrować najważniejsze uroczystości związane z tajemnicą naszej wiary. Dziękuję wszystkim tak licznie zebrany podczas sprawowanych obrzędów. Szczególnie zaś Chórowi parafialnemu, orkiestrze, KGW, Liturgicznej Służbie Ołtarza, asyście światła, sztandarom. Szczególnie podziękowania dla koła pszczelarskiego „Bartnik”, który ufundował paschał (świeca symbolizująca Chrystusa). A także panu Jackowi Szetyńskiemu i tym wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia i udekorowania grobu Pańskiego.
Wielkanoc 2018

Drodzy Parafianie !

„ Kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” ( Ef 2,20 ).

W tym roku przypada 50 rocznica poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę naszego kościoła. 27 października 1968 r. kamień węgielny w Pisarzowicach poświęcił biskup krakowski kard. Karol Wojtyła. Wówczas, do licznie zgromadzonych na placu budowy wiernych i kapłanów powiedział : „ jest to wielkie i radosne przeżycie religijne i historyczne, wyczuwam w tej parafii wspólnotę myśli i serca z księdzem proboszczem Stanisławem Pielą na czele, czego dowodem jest ta budowa” ( Kronika parafialna).

Na te święta Zmartwychwstania Pańskiego 2018 roku, my, obecni wasi duszpasterze chcemy Wam złożyć serdeczne życzenia, niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was silną wiarą, nadzieją i miłością, na tym fundamencie budujcie Wasze życie. Byście nie odstąpili od wiary waszych przodków, ufali mocy Chrystusa i zawsze realizowali przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Proboszcz: Ks. Janusz Gacek
Wikariusze: Ks. Piotr Homel, Ks. Adam Wandzel

Hosanna Synowi Dawidowemu
25 marca o godz. 11.20 przyszliśmy z palmami w rękach, aby oddać pokłon Jezusowi. Tym znakiem także okazaliśmy Naszemu Królowi, że chcemy aby to On był najważniejszy w naszym życiu. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wraz ze swoimi pociechami zrobili palmy. Po uroczystej Eucharystii każdy mógł wziąć udział w konkursie palm na największą jak i tradycyjną. W tym roku do konkursu włączyli się także dorośli. Wszystkim gratulujemy pomysłów i twórczości. Zapraszamy za rok
W Duchu Świętym...
Ponad 110 młodych ludzi z klas II i III gimnazjum, w sobotę 24 marca 2018 r. z rąk ks. bp Tadeusza Rakoczego przyjęło sakrament bierzmowania. Wytrwale przygotowywali się przez 2 lata. Przygotowania prowadził Ks. Piotr Homel, za ten trud składamy serdeczne podziękowania.
W drodze za krzyżem...
Już od ponad 20 lat w piątek przed najważniejszymi świętami wyruszyliśmy Drogą Krzyżową ulicami naszej miejscowości. Daliśmy tym samym świadectwo wiary w Jezusa ukrzyżowanego ale też i zmartwychwstałego. W rozważaniach tej drogi krzyżowej uczyliśmy się jak stać się ludźmi czystego serca. To przede wszystkim wszyscy Ci, którzy starają się trwać w łasce uświęcającej i korzystają z sakramentów. Za liczny udział w tym nabożeństwie wszystkim dziękujemy. Za przygotowanie rozważań p. Grażynie Jurasz niech Bóg Ojciec obdarza swoim błogosławieństwem.
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne

(Ks. Piela Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)

Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach
  • Przekazanie relikwii dla naszej parafii przez kard. Stanisława Dziwisza - Kraków 9.11.2011
  • Ołtarz bł. Jana Pawła II w naszej świątyni.
  • Uroczyste wniesienie relikwi do kościoła w Pisarzowicach dokonane przez ks. prałata Roberta Tyrałę - Pisarzowice 27.11.2011
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
V. Poświęcenie tablicy Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach 15.11.2015